CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

ЩЕ СЕ ВЪЗСТАНОВИ ДЕЙНОСТТА НА ЛИТЕРАТУРЕН КЛУБ „РЕДЖЕБ КЮПЧЮ” ПРИ ЧИТАЛИЩЕ „ЮМЕР ЛЮТФИ”

[2008-08-07]

Творчеството, създадено и създавано от писателите, представители на турската етническа общност в България, заема достойно място в съвременната словесна култура на нашата страна. То тепърва предстои да бъде анализирано обстойно и задълбочено, за да се представи вярно и точно панорамата на литературата на българските турци, чиято съдба е изпълнена с много колизии и промени.
В първата половина на 50-те години на ХХ век писателите - български турци създават множество прозаични творби в различни жанрове – разкази, повести, есета. През следващото десетилетие прозата се обогатява с нови жанрови разновидности – драматургия, сатира, романистка, литературна критика и мемоаристика. Тя продължава да се развива възходящо и през 70-години на миналия век и отразява бита, нравите и традициите на българските турци, чиято съдба е неизменно свързана с България. Това литературна творчество би трябвало да бъде оценявано от гледна точка на днешния ден. И още повече, че и днес много талантливи млади дарования активно се включват в цялостния национален литературен диалог.
Литературният клуб ще организира поредица от прояви, чиято цел ще бъде по-доброто взаимно опознаване и установяване на трайно културно сътрудничество между творците от етнически общности в нашата страна и националната литература. Той ще отговори на предизвикателствата, които стоят пред духовната култура на България като пълноправен член на Европейския съюз.
За реализирането на целите на литературния клуб е необходима сериозна подкрепа и съвместно планиране на действията с други творчески организации за приобщаването на талантливите творци към голямото семейство на националната ни словесна култура.
На предстоящото събрание, което ще се проведе на 15 август 2008 г. от 16,00 часа в сградата на читалище „Юмер Лютфи” ще бъде избрано ръководство и приета програма на литературния клуб. Негов почетен председател ще бъде писателят Мюмюн Тахир, член на Управителния съвет на Съюза на българските писатели и председател на читалище „Юмер Лютфи”.

Inform