CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Има три различни начина за справка за предстоящите местни избори

Избирателите могат да направят справка за предстоящите местни избори по три начина- чрез безплатен стационарен телефон, чрез интернет или чрез SMS.

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" съобщи, че справки в избирателните списъци могат да бъдат направени на интернет адреса www.grao.bg/elections/.

Вторият начин за проверка е чрез SMS, който трябва да съдържа буквите EGN - на латиница, както и десетте цифри на единния граждански номер. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН. Цената на SMS с ДДС е 0.30 лева за абонати на "М-тел" и "Вивател", и 0.29 лева за абонати на "Глобул".

На телефон 08001 4726, безплатен за цялата страна, също могат да се правят справки в избирателните списъци. След свързване от цифров телефон, системата изисква тонално въвеждане на ЕГН и потвърждаване на верността на въведените цифри, след което системата съобщава номера на избирателната секция, населеното място и адреса на избирателната секция.

След свързване от аналогов телефон, системата автоматично пренасочва обаждането към оператор, който извършва справка и съобщава данните за номера на избирателната секция и нейния адрес на обадилия се гражданин.

Bulgarian Post ,01.10.2007 г.