CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

На местните избори ще гласуват само "уседналите" преди повече от 10 месеца

Право да избират общински съветници и кметове ще имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 10 месеца в съответното населено място. Това реши парламентът, който прие на второ четене текстове от промените в Закона за местните избори.

След прегласуване, със 112 гласа "за", 59 "против" и 41 "въздържал се" парламентът прие изискването за уседналост да бъде 10 месеца, както предлагат вносителите на измененията в закона от Коалиция за България, а не както гласува комисията по правни въпроси - 6 месеца.

След прегласуване, с 37 гласа "за", 118 "против" и 65 "въздържал се," парламентът отхвърли предложението на Четин Казак от ДПС да няма ограничителен срок и от текста да отпадне изразът "и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място". Този текст прави разпоредбата противоконституционна, защото това условие ограничава българските граждани и ги поставя в неравностойно положение - имам право да се кандидатирам за кмет или общински съветник, защото няма изискване за уседналост, но нямам право да гласувам за себе си, защото не отговарям на изискването за уседналост, аргументира се Казак.

Отхвърлено бе и предложението на депутати от ОДС изискването за уседналост да бъде 12 месеца.

Всеки гражданин на държава членка на ЕС, който не е български гражданин, ще има право да избира общински съветници и кметове, ако е навършил 18 години към изборния ден, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода, има статут на продължително или постоянно пребиваващ в България, живял е най-малко през последните 10 месеца в съответното населено място, не е лишен от правото да избира в държавата членка, на която е гражданин, и предварително с писмена декларация е заявил желанието си да упражни правото си на глас в съответното населено място, се казва още в текста на закона.

Законът за местните избори да определя условията и реда за избиране на общински съветници, кметове на общини, кметове на райони и кметове на кметства, реши парламентът. Според сегашната разпоредба законът урежда избирането на общински съветници и на кметове.
(dnevnik>bg,25.07.2007)